Personen die toegang krijgen tot informatie op de websites van VIFORPHARMA AG ("PERSKINDOL website") verklaren zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Geen aanbod, niet-bindende karakter
De gepubliceerde informatie  op de PERSKINDOL website  vertegenwoordigt noch een aanbeveling noch een aanbod of een verzoek om juridische zaken concluderen.

De gepubliceerde informatie en adviezen worden verstrekt door VIFORPHARMA  en zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor informatieve doeleinden. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. VIFORPHARMA aanvaardt geen garantie (expliciet of impliciet) voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie en adviezen gepubliceerd op de PERSKINDOL website. In het bijzonder wordt VIFORPHARMA niet verplicht om niet meer actuele informatie uit de PERSKINDOL website te verwijderen of te identificeren uitdrukkelijk als zodanig.

Beperkingen van de aansprakelijkheid
VIFORPHARMA uitsluit zonder beperking enige aansprakelijkheid voor verlies of schade van welke aard dan ook - of het nu voor directe, indirecte of gevolgschade - als gevolg van het gebruik van of de toegang tot de PERSKINDOL website of van links naar websites van derden.

Daarnaast VIFORPHARMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor manipulaties van het computersysteem van de internetgebruiker door onbevoegde personen. VIFORPHARMA verwijst  uitdrukkelijk  naar het risico van virussen en de mogelijkheid van gerichte aanvallen van hackers. Ten behoeve van de bestrijding van virussen, wordt het gebruik van de huidige browser versies en installatie van voortdurend bijgewerkte anti-virus software aanbevolen. Het openen van e-mails van onbekende oorsprong en onverwachte e-mailbijlagen moet altijd worden vermeden.

Linkend websites (koppelingen)
Bepaalde links op de PERSKINDOL website leiden naar websites van derden. Deze zijn volledig uit de invloed van VIFORPHARMA ingetrokken.  VIFORPHARMA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites en voor de aanbiedingen en diensten die zij kunnen bevatten.

Lokale wettelijke beperkingen
De PERSKINDOL website is niet bedoeld voor personen die onderworpen zijn aan een rechtsorde die de publicatie of de toegang tot de website PERSKINDOL (vanwege de nationaliteit van de persoon in kwestie, hun woonplaats of om andere redenen) verbiedt. De toegang tot de PERSKINDOL website is verboden voor personen aan wie dergelijke beperkingen gelden.

Gebruik van de PERSKINDOL website
De gehele inhoud van de PERSKINDOL website is auteursrechtelijk beschermd. Het opslaan of afdrukken van enkele pagina's of delen van de PERSKINDOL website is toegestaan, mits noch de copyright notities, noch andere wettelijk beschermde benamingen worden verwijderd. Wanneer software of andere gegevens op de PERSKINDOL website worden opgeslagen of elders worden herhaald, worden de respectieve gebruiksvoorwaarden beschouwd als aanvaard. Alle eigendomsrechten blijven bij VIFORPHARMA. De (volledige of gedeeltelijke) reproductie, verzending (elektronisch of op andere wijze), wijzigen, koppelen of gebruiken van de PERSKINDOL website voor openbare of commerciƫle doeleinden is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VIFORPHARMA.